การสร้างชุมชนและสังคมแห่งการแบ่งปัน

การสร้างชุมชนและสังคมแห่งการแบ่งปัน

สังคมแห่งการแบ่งปัน (Sharing Economy) เป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก่อตั้งบนหลักการของการแบ่งปันทรัพยากรและบริการระหว่างบุคคลโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการ แนวคิดนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและมีผลกระทบในหลายกลุ่มของสังคม. นี่คือลักษณะที่สำคัญของสังคมแห่งการแบ่งปัน:

 1. การใช้ประโยชน์จากรถส่วนตัว: บริการแบ่งปันรถ (car-sharing) หรือบริการแท็กซี (taxi-sharing) ทำให้ผู้คนสามารถใช้ประโยชน์จากรถส่วนตัวของผู้อื่นได้, ลดการใช้รถส่วนตัวเพราะมีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน.
 2. พื้นที่พักแบบแชร์: บริการที่ให้ผู้คนแบ่งปันพื้นที่พัก, เช่น Airbnb, ทำให้คนสามารถเช่าหรือให้เช่าที่พักกันได้, เพิ่มความเลือกในการพักผ่อนและลดค่าใช้จ่าย.
 3. การแบ่งปันสินค้า: บริการที่ให้ผู้คนแบ่งปันสินค้า, เช่น บริการแบ่งปันจักรยาน, เครื่องมือ, หรือของใช้ต่าง ๆ ทำให้ลดการซื้อของใหม่และเพิ่มการใช้ประโยชน์จากสินค้าที่มี.
 4. การให้บริการแบบอิสระ: บริการที่มีผู้ให้บริการทำงานอิสระและมีความยืดหยุ่น, เช่น Uber, Lyft, ทำให้ผู้คนสามารถให้บริการและใช้บริการได้ตามต้องการและตามสมัครใจ.
 5. การแบ่งปันข้อมูล: การแบ่งปันข้อมูลเป็นที่สำคัญในสังคมแห่งการแบ่งปัน, โดยผู้คนมีนิสัยที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัว เพื่อได้รับประโยชน์จากระบบที่ตอบสนองต่อความต้องการ.
 6. การแบ่งปันทรัพยากรพลังงาน: การใช้หลักการของการแบ่งปันในการนำเสนอและให้บริการทรัพยากรพลังงาน, เช่น การให้บริการแบ่งปันจักรยานไฟฟ้า, การแบ่งปันรถไฟฟ้า, หรือการใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด.

การแบ่งปันนี้มีประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ, ผู้ใช้บริการ, และสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้ทรัพยากร, ลดการผลิตของสินค้า, และสร้างชุมชนที่มีความรับผิดชอบทางสังคม

3 สูตรลับ ปลดล็อก Creative พร้อมซัพพอร์ตทีมให้ปังกับไอเดีย

การสร้างสภาวะที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการปลดล็อกความคิดใหม่ในทีมสำคัญมากในการสร้างความสร้างสรรค์และเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ นี่คือสูตร 3 อันที่อาจช่วยให้ทีมของคุณมีไอเดียมากขึ้น:

 1. สร้างอะตอร์สโฟร์สเปีซ (Atmosphere of Space):
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความเพียรไปอีกข้างของความสร้างสรรค์ โปรดทราบว่าความสะอาดและการจัดระเบียบที่เรียบร้อยสามารถช่วยสร้างสภาพบรรยากาศที่เตรียมรับความคิดใหม่.
  • แสงสว่าง, มุมมืด, สีสันต์, อากาศสดใส และดนตรีพื้นฐาน เป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์.
  • สร้างเพิ่มเติมโพรชาสซิคอเช็นจ์ที่ช่วยให้สมาชิกทีมมีความสบายใจและได้รับความรู้สึกปล่อยตัว.
 2. สนับสนุนทิศทางและเป้าหมาย:
  • การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้ทีมมีทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน รู้ว่าที่จะนำไปอย่างไรและวางแผนการกระทำ.
  • ประเมินและกำหนดเป้าหมายที่มีความท้าทายและมุ่งหมายหากโตรสตาร์เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการคิดค้น.
  • ทิศทางที่ชัดเจนจะช่วยให้ทีมมีเป้าหมายที่เหมือนกันและช่วยในการตัดสินใจและจัดการกิจกรรมอย่างเป็นระบบ.
 3. สร้างทัศนคติเชิงบวกและการสนับสนุน:
  • สร้างทัศนคติเชิงบวกในทีมโดยส่งเสริมความสนใจในความคิดใหม่และการคิดแบบไม่จำกัดขีดจำกัด.
  • สนับสนุนความเป็นคริสตัลที่ทีมสามารถและรู้จักเคารพความหลากหลายของความคิดและความเห็นแต่ต้องการความสนับสนุนและการสร้างแรงจูงใจในการทดลองใหม่ ๆ.
  • สร้างที่สนับสนุนสำหรับความคิดใหม่ ๆ โดยให้เวลาและทรัพยากรให้สำหรับการทดลองและพัฒนาไอเดีย.

การสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการปลดล็อกไอเดียในทีมจำเป็นต่อความสำเร็จในธุรกิจและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน. โดยใช้สูตรเหล่านี้ คุณสามารถสร้างทีมที่เต็มไปด้วยไอเดียและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน.

bangkok spa ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสปาจะมีแนวโน้มการเติบโต

หลายท่านที่กำลังมองหาช่องทางในการลงทุน เปิดร้านสปา bangkok spa คงจะมีคำถามว่าจะเริ่มต้น เปิดร้านสปาจะต้องทำอย่างไร การเปิดร้านสปา bangkok spa ให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องจัดทำก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจก็คือแผนธุรกิจและต้องมีการทำการสำรวจวิเคราะห์ตลาด เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจก่อนลงตลาดจริงทุกครั้ง แม้ธุรกิจเพื่อสุขภาพและสปาจะมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน การคิดเองว่าจะดีและเพราะตัวคุณชอบไปใช้บริการสปาบ่อยๆนั้นไม่เพียงพอ ที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ธุรกิจสปา bangkok spa เป็นการบริการเพื่อสุขภาพของทั้ง ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ (body, mind and spirit) ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ การใช้น้ำเพื่อสุขภาพ การนำส่วนประกอบของพืชธรรมชาติมาเสริมคุณประโยชน์ต่อร่างกาย การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การฝึกสมาธิ รวมทั้งการ บริการเพื่อสุขภาพและความงาม เป็นต้น ที่มีผลต่อประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียงและ สัมผัส ซึ่งถือว่าธุรกิจสปานั้น ขายความรู้สึกและประสบการณ์ล้วนๆ

รูปแบบของสปา bangkok spa เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกาหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยฯ แบ่งสถาน ประกอบการออกเป็น 3 ประเภท คือ

สปาเพื่อสุขภาพ
การประกอบกิจการเพื่อให้การดูแลและเสริมสร้าง สุขภาพ โดยมีบริการหลัก คือ การนวดเพื่อสุขภาพและการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ และอาจมีบริการเสริมประเภท ต่างๆ อาทิ การทาสมาธิและโยคะ การอบเพื่อสุขภาพ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบาบัดและการ ควบคุมอาหาร การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ประกอบด้วย ซึ่งตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขข้างต้น ได้กาหนดเพิ่มเติมไว้ว่า กิจการฯ ต้องมีบริการหลัก และให้มีบริการ เสริมอื่นอีกอย่างน้อย 3 รายการ อาทิ การพอกโคลน การเสริมสวยโยคะ การขัดผิว การนวดหน้า การพอกผิวตัว อบซาวน่า อบไอน้ำ ฯลฯ เป็นต้น

นวดเพื่อสุขภาพ
การนวดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนี้อ ความเมื่อยล้า ความเครียด ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ การอบ การนวดแผนไทย (ที่ไม่ใช่การรักษาโรค) เช่น การนวดเพื่อสุขภาพ และการนวดฝ่าเท้า เป็นต้น

นวดเพื่อเสริมความงาม
หมายถึง การประกอบกิจการนวดในสถานที่เฉพาะ เช่น ร้านเสริมสวย หรือ แต่งผม โดยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงาม ด้วยวิธีการกด การคลึง การบีบ การจับ การประคบ การอบ หรือโดยวิธีการ อื่นตามศิลปะการนวดเพื่อความสวยงาม

bangkok spa นวดสปาบำบัดเพื่อสุขภาพที่ดี
ธุรกิจ สปาก็เหมือนกับธุรกิจอื่นๆทั่วไป กิจการจะเจริญก้าวหน้าได้ก็ขึ้นอยู่กับ การดำเนินกิจการให้ทันตามยุคสมัย และ ตามความต้องการของลูกค้า และถ้าหากธุรกิจของคุณยังไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยตามกาลเวลา คงถึงเวลาที่คุณต้องคิดทบทวนแบบจริงจังถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นให้บริการที่ผ่อนคลาย และ ความพึงพอใจกับลูกค้าเท่านั้น แต่ควรให้ความรู้ คำแนะนำ การบำบัดผ่านทาง ประสาทสัมผัส ทำให้ลูกค้ามีสุขภาพดีทั้งกาย และ ใจในเวลาเดียวกัน และในขณะนี้สปาหลายแห่งในประเทศไทยได้เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ พัฒนายกระดับการให้บริการด้านสุขภาพ ควบคู่ไปกับความงาม และได้สร้างความมั่นใจให้กับลูกเกี่ยวกับประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับ ผิวพรรณที่ดีขึ้น bangkok spa ทุกวันนี้ลูกค้าจะให้ความสำคัญกับการเลือกสถานที่สำหรับใช้บริการ และ มักคาดหวังสูงในสินค้า และ บริการที่จะได้รับ พวกเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่ความพึงใจ และ นวดบำบัดรักษาโรคภัยเท่านั้น แต่พวกเขายังให้ความสำคัญกับการนวดสปาบำบัดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย ในขณะนี้ สปาหลายแห่งมีการให้บริการลูกค้าแบบตรงตามความต้องการของพวกเขา และที่สำคัญลูกค้าได้รับการดูแลพิเศษแบบเป็นส่วนตัว

สปาก็ถือเป็นบริการที่ขาดไม่ได้ของโรงแรมและรีสอร์ตระดับหรูในเมืองไทย เพราะนอกจากจะเป็นบริการที่ดึงดูดลูกค้าชาวต่างชาติแล้ว bangkok spa กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ระดับกลางขี้นไปที่ส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพและบุคลิกภาพกันมาก

รูปแบบในการให้บริการ สปา จะเน้นการให้บริการการนวดแบบไทย ใช้มือนวดเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันผู้คนให้ความสนใจกับสุขภาพ และธรรมชาติบำบัดเพิ่มมากขึ้น โดยการทำ Spa นั้นจะอิงกับเอกลักษณ์ความเป็นไทย และความเป็นธรรมชาติ bangkok spa ใช้ผลิตภัณฑ์หลักคือ สมุนไพรไทย ซึ่งเป็นวัตถุดิบธรรมชาติภายในประเทศ สามารถหาได้ง่าย ไม่ใช้สารเคมี ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบในการทำ Spa ได้ตามความต้องการของตน ซึ่งกิจการมีให้ลูกค้าเลือกหลายรูปแบบ

มั่นใจได้ก่อนซื้อประกันภัยรถยนต์

มั่นใจได้ก่อนซื้อประกันภัยรถยนต์

การเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อประกันภัยรถยนต์เป็นวิธีการอันชาญฉลาดที่สามารถช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองที่ดีที่สุดในอัตราที่แข่งขันได้มากที่สุด ต่อไปนี้เป็นเหตุผลบางประการที่การเปรียบเทียบราคามีความสำคัญ:

ประหยัดค่าใช้จ่าย: เบี้ยประกันอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างผู้ให้บริการประกันรายต่างๆ โดยการเปรียบเทียบราคา คุณสามารถระบุบริษัทประกันที่เสนอราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความคุ้มครองที่คุณต้องการ วิธีนี้ช่วยให้คุณประหยัดเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้

ตัวเลือกความคุ้มครอง: นโยบายการประกันอาจแตกต่างกันในแง่ของตัวเลือกความคุ้มครองและคุณสมบัติ โดยการเปรียบเทียบราคา คุณยังสามารถประเมินความครอบคลุมที่ได้รับจากบริษัทประกันต่างๆ มองหากรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ รวมถึงความคุ้มครองความรับผิด ความคุ้มครองการชน ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และผลประโยชน์เพิ่มเติมหรือส่วนเสริมที่คุณอาจต้องการ

ความคิดเห็นของลูกค้าและความพึงพอใจ: ราคาไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการพิจารณาเลือกประกันภัยรถยนต์ สิ่งสำคัญคือต้องประเมินชื่อเสียงและการบริการลูกค้าของผู้ให้บริการประกันที่คุณกำลังพิจารณา มองหาบทวิจารณ์และการให้คะแนนจากลูกค้ารายอื่นเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาเกี่ยวกับการจัดการการเรียกร้อง การสนับสนุนลูกค้า และความพึงพอใจโดยรวม

ส่วนลดและสิ่งจูงใจ: บริษัทประกันภัยอาจเสนอส่วนลดและสิ่งจูงใจต่างๆ ที่สามารถช่วยลดค่าเบี้ยประกันของคุณได้ เมื่อเปรียบเทียบราคา คุณสามารถสำรวจส่วนลดที่มี เช่น ส่วนลดคนขับที่ปลอดภัย ส่วนลดหลายนโยบาย ส่วนลดสำหรับนักเรียนที่ดี หรือส่วนลดสำหรับคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในรถยนต์ของคุณ การระบุโอกาสเหล่านี้สามารถลดค่าประกันรถยนต์ของคุณได้อีก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์: กรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัวเอง รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าลดหย่อน การยกเว้น และข้อจำกัดต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบราคา คุณสามารถตรวจทานและเปรียบเทียบรายละเอียดนโยบายเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ครอบคลุมและข้อจำกัดหรือข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อเปรียบเทียบราคา สิ่งสำคัญคือต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสอดคล้องกันกับผู้ให้บริการประกันภัยเพื่อรับราคาที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ให้พิจารณาใช้เครื่องมือเปรียบเทียบออนไลน์หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยโดยตรงเพื่อรวบรวมใบเสนอราคาหลายรายการอย่างมีประสิทธิภาพ

โปรดจำไว้ว่า แม้ว่าราคาจะเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญ แต่ก็ไม่ควรเป็นปัจจัยเดียวในกระบวนการตัดสินใจของคุณ ประเมินมูลค่าโดยรวม ตัวเลือกความคุ้มครอง การบริการลูกค้า และชื่อเสียงของผู้ให้บริการประกันภัยเพื่อตัดสินใจเลือกข้อมูลที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ

เรียนทำเล็บที่ไหนดี

เรียนทำเล็บที่ไหนดี

มีตัวเลือกมากมายสำหรับการเรียนรู้วิธีการทำเล็บ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเรียนรู้และตารางเวลาที่คุณต้องการ ต่อไปนี้คือตัวเลือกบางประการที่ควรพิจารณา:

โรงเรียนสอนเสริมสวย: โรงเรียนสอนเสริมสวยหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรช่างทำเล็บที่ครอบคลุมพื้นฐานการดูแลเล็บ เพ้นท์เล็บ และทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมเหล่านี้มักมีระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่เดือนถึงหนึ่งปี และอาจต้องมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ

หลักสูตรออนไลน์: มีหลักสูตรออนไลน์หลายหลักสูตรที่สอนเทคนิคการดูแลเล็บ รวมถึงการเพ้นท์เล็บ การออกแบบ และการประยุกต์ หลักสูตรเหล่านี้อาจเสนอวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้า การสัมมนาผ่านเว็บแบบสด และการมอบหมายงานเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ตามจังหวะของคุณเอง

เวิร์กช็อปและสัมมนา: ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเล็บหลายคนเสนอเวิร์กช็อปและสัมมนาที่ครอบคลุมเทคนิคเฉพาะและเทรนด์การดูแลเล็บ กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดขึ้นด้วยตนเองหรือทางออนไลน์และเป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเชื่อมต่อกับผู้อื่นในอุตสาหกรรม

การฝึกงาน: หากคุณมีโอกาส คุณอาจสามารถเรียนรู้ทักษะการดูแลเล็บผ่านการฝึกงานกับช่างทำเล็บที่มีประสบการณ์ สิ่งนี้สามารถให้ประสบการณ์จริงและคำแนะนำในสภาพแวดล้อมจริง

ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใด สิ่งสำคัญคือต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและเรียนรู้และพัฒนาทักษะของคุณต่อไปเมื่อเวลาผ่านไป ด้วยความทุ่มเทและการทำงานอย่างหนัก คุณก็สามารถเป็นช่างทำเล็บที่เชี่ยวชาญและสร้างสรรค์การออกแบบเล็บที่สวยงามสำหรับตัวคุณเองและผู้อื่นได้

เวย์โปรตีนคืออะไร?

เวย์โปรตีนคืออะไร?

เวย์โปรตีนคือโปรตีนชนิดหนึ่งที่ได้จากนม เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตชีส โดยแยกนมออกเป็นนมเปรี้ยวและหางนม จากนั้นเวย์โปรตีนจะถูกกรอง ทำให้บริสุทธิ์ และแปรรูปเป็นผง ซึ่งสามารถเพิ่มลงในอาหารหรือบริโภคเป็นอาหารเสริมได้

เวย์โปรตีนเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่ามีกรดอะมิโนที่จำเป็นทั้ง 9 ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้เอง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนสายโซ่กิ่ง (BCAAs) ซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและซ่อมแซมกล้ามเนื้อ

เวย์โปรตีนมักใช้เป็นอาหารเสริมโดยนักกีฬา นักเพาะกาย และผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย เพื่อสนับสนุนการเติบโตของกล้ามเนื้อและการฟื้นตัวหลังออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังใช้โดยผู้ที่มีปัญหาในการตอบสนองความต้องการโปรตีนในแต่ละวันผ่านการรับประทานอาหาร เช่น มังสวิรัติหรือผู้ที่มีอาการป่วยบางอย่าง

มีผลิตภัณฑ์เสริมเวย์โปรตีนหลายชนิดให้เลือก ได้แก่ เวย์โปรตีนเข้มข้น เวย์โปรตีนไอโซเลต และเวย์โปรตีนไฮโดรไลเสต สิ่งเหล่านี้แตกต่างกันที่ปริมาณโปรตีน วิธีการแปรรูป และรายละเอียดของสารอาหาร ดังนั้นการเลือกประเภทของเวย์โปรตีนที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการและเป้าหมายของคุณจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ประกันการเดินทางภายในประเทศ เลือกแบบไหนดี

ประกันการเดินทางภายในประเทศ เลือกแบบไหนดี

เมื่อต้องเลือกประกันการเดินทางภายในประเทศ มีหลายปัจจัยที่คุณอาจต้องพิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรทราบ:

ความคุ้มครอง: ตรวจสอบสิ่งที่คุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การยกเลิกการเดินทาง กระเป๋าหาย และอื่นๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่านโยบายครอบคลุมความเสี่ยงเฉพาะที่คุณอาจเผชิญระหว่างการเดินทาง

ค่าใช้จ่าย: เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของนโยบายต่างๆ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งที่คุณจ่ายไป มองหาการหักลดหย่อน copays หรือการยกเว้นที่อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายโดยรวมของนโยบาย

ขีดจำกัดและขีดจำกัด: ตรวจสอบขีดจำกัดและขีดจำกัดของนโยบาย เช่น จำนวนเงินสูงสุดที่นโยบายจะจ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลหรือกระเป๋าเดินทางที่สูญหาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขีดจำกัดเหล่านี้เพียงพอสำหรับความต้องการของคุณ

ชื่อเสียงของบริษัทประกัน: ศึกษาชื่อเสียงของบริษัทประกันที่คุณกำลังพิจารณา มองหาบทวิจารณ์และการให้คะแนนจากลูกค้ารายอื่นเพื่อดูว่าพวกเขามีประวัติที่ดีในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนและให้บริการที่มีคุณภาพหรือไม่

ฝ่ายบริการลูกค้า: ตรวจสอบว่าบริษัทประกันภัยให้บริการและสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันหรือไม่ สิ่งนี้มีความสำคัญหากคุณต้องการเรียกร้องหรือมีคำถามใด ๆ ในระหว่างการเดินทาง

โดยรวมแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์อย่างรอบคอบและเปรียบเทียบตัวเลือกต่างๆ เพื่อค้นหาประกันภัยการเดินทางในประเทศที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ

สายการบินบริติชแอร์เวย์กล่าวหาว่าดูหมิ่นคำขอคืนเงิน

ผู้โดยสารของสายการบินบริติชแอร์เวย์ถูกปฏิเสธการคืนเงินสำหรับเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกแม้ว่าเธอจะส่งภาพหน้าจอของเว็บไซต์ของสายการบินที่แสดงตัวเลือกของบัตรกำนัลก็ตาม

Lesley Anderson กล่าวว่ามีการออกบัตรกำนัล โดยอัตโนมัติ หลังจากที่เธอเลือกยกเลิกและคืนเงินเที่ยวบิน เธอเป็นคนล่าสุดที่กล่าวหาว่าสายการบินทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด สายการบินบริติชแอร์เวย์สกล่าวว่าไม่มี วิธีที่สามารถออกบัตรกำนัลได้โดยที่ลูกค้าไม่ร้องขอ

นางสาวแอนเดอร์สันจากเออร์ไวน์ในไอร์เชอร์มีกำหนดบินจากกลาสโกว์ไปลอนดอนเพื่อฉลองวันเกิดของเธอ แต่เหตุขัดข้องที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทำให้เที่ยวบินของเธอถูกยกเลิก

อีเมลจาก BA รวมลิงก์ที่พาเธอไปยังส่วน จัดการการจองของฉันของเว็บไซต์ซึ่งเธอได้รับ 2 ทางเลือกหลักคือจองเที่ยวบินที่ถูกยกเลิก ฟรี หรือรับ เงินคืนเต็มจำนวน โดย การยกเลิกการจองทั้งหมด

Gobsmacked

เห็นได้ชัดว่าฉันเลือกตัวเลือก ยกเลิกและคืนเงินเที่ยวบิน เธอกล่าว จากนั้นก็พาฉันไปที่หน้าเว็บของบริติชแอร์เวย์สที่มีข้อความว่า ขอบคุณที่กรอกใบสมัครบัตรกำนัลการเดินทาง ฉันรู้สึกแย่ไปหน่อย

ฉันไม่ได้กรอกข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับชื่อของฉันเที่ยวบินของฉันอย่างแน่นอนฉันไม่ได้คลิกส่งไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเพียงแค่พาฉันไปที่หน้านั้นและออกใบสำคัญให้ฉันโดยอัตโนมัติ

แม้ว่านางสาวแอนเดอร์สันจะส่งภาพหน้าจอของหน้าเว็บที่แสดงว่าบัตรกำนัลไม่ได้อยู่ในรายการตัวเลือกและบอกว่าเธอต้องการเงินคืนมาโดยตลอดเจ้าหน้าที่ของ BA บอกว่าเธอรับบัตรกำนัลและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

สิทธิ์ในการคืนเงิน

ภายใต้กฎหมายของสหภาพยุโรปเมื่อเที่ยวบินถูกยกเลิกผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนภายในเจ็ดวันแม้ว่าสายการบินสามารถเสนอให้จองเที่ยวบินใหม่หรือออกบัตรกำนัลสำหรับการเดินทางในอนาคตได้หากเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

ในกรณีของ Lesley BA กล่าวว่าเธอกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและเป็นไปไม่ได้ที่ระบบออนไลน์จะออกบัตรกำนัลโดยที่ไม่เกิดขึ้น แต่ผู้โดยสารจำนวนมากได้ติดต่อรายการผู้บริโภคของ Radio 4, You & Yours ซึ่งมีเรื่องราวคล้าย ๆ กันในการรับบัตรกำนัลที่พวกเขาไม่ต้องการ

สายการบินได้กล่าวว่าจะ คืนเงินให้เสมอหากลูกค้ามีสิทธิ์ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเราได้ให้ลูกค้ามากกว่า 2.1 ล้านคนด้วยการคืนเงินเป็นเงินสดและมากกว่า 1.6 ล้านคนพร้อมบัตรกำนัล BA กล่าวในแถลงการณ์

ลูกค้าสามารถขอบัตรกำนัลผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ของเราหรือกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสำคัญออนไลน์และในแต่ละกรณีพวกเขาจะถูกขอให้ยืนยันสิ่งนี้ก่อนที่จะส่ง

ประกันเดินทางในประเทศ เลือกแบบไหนให้เหมาะกับตัวเอง

จองตั๋วเครื่องบินราคาประหยัด สำหรับท่องเที่ยวไทยในช่วงวันหยุด พร้อมสนุกสนานทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ อย่าลืมเพิ่มความคุ้มครองให้ตัวเองและสมาชิกร่วมทริปด้วย ประกันเดินทางในประเทศ ที่ซื้อง่าย ราคาไม่แพง มีแผนประกันให้เลือกมากมายจากหลากหลายบริษัทประกันภัยชั้นนำ แต่สิ่งสำคัญคือจะเลือกซื้อประกันเดินทางในประเทศ แบบไหนให้คุ้มค่าและเหมาะกับตัวเอง

เดินทางท่องเที่ยว แบบเดี่ยว หรือ แบบกลุ่ม

หากลองนับจำนวนสมาชิกร่วมทริปท่องเที่ยวภายในประเทศ แล้วมีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เรียกว่าเป็นทริปรวมญาติ หรือ แก็งค์เพื่อน ซึ่งหากต้องซื้อประกันเดินทางแยกเดี่ยวแต่ละรายบุคคล ก็คงยุ่งยากวุ่นวาย และใช้เวลาพอสมควร ดังนั้นซื้อประกันเดินทางแบบกลุ่มถือว่าสะดวกที่สุด
แนะนำประกันเดินทางในประเทศแบบกลุ่ม ที่น่าสนใจ!

ปันสุข เมืองไทยประกันภัย

ให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท การยกเลิกการเดินทาง การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัวสูงสุด 15,000 บาท และเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระยะเวลาเอาประกันภัย และขยายระยะเวลาหลังสิ้นสุดระยะเวลากรมธรรม์ประกันภัยเดินทางอีก 14 วัน ราคาเริ่มต้น 45 บาท เหมาะสำหรับทริปที่มีผู้เดินทางตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

ท่องเที่ยวสุขใจ วิริยะประกันภัย

คุ้มครองค่าพยาบาลในกรณีประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางท่องเที่ยวด้วยวงเงิน 20,000 บาท/ครั้ง/คน หรือหากในกรณีร้ายแรง เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ให้ความคุ้มครองวงเงิน 200,000 บาท/คน และเพิ่มเติมความคุ้มครองบ้านและทรัพย์สินจากภัยโจรกรรม รวมถึงประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ราคาเริ่มต้น 205 บาท ให้ความคุ้มครองจำนวนคนเดินทางสูงสุด 3 คน แต่ในกรณีที่เดินทางมากกว่า 3 คนขึ้นไป ก็สามารถซื้อแยกกันได้

จำนวนวัน และ รูปแบบการเดินทาง

เที่ยวไทยไม่กี่วัน แบบ 3 วัน 2 คืน หรือลางานเที่ยวพักผ่อนกันแบบยาว ๆ ก็อย่าลืมเลือก ซื้อประกันเดินทางในประเทศ ที่ครอบคลุมตามจำนวนวันเดินทาง รวมถึงรูปแบบการเดินทาง เช่น เดินทางกับสายการบิน ควรเลือกประกันเดินทางในประเทศ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีสายการบินล่าช้า หรือ ยกเลิก แต่หากขับรถเที่ยวเอง ก็ไม่จำเป็นต้องรับคุ้มครองในหัวข้อเกี่ยวกับสายการบิน แต่อาจเลือกให้ความสำคัญกับความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุแทน
แนะนำประกันเดินทางในประเทศ ที่น่าสนใจ!
เที่ยวปันสุข ทิพยประกันภัย

เบี้ยประกัน 100 บาท ราคาเดียว จ่ายครั้งเดียว แต่ให้ความคุ้มครองนานถึง 90 วัน ไม่จำกัดจำนวนเที่ยว สามารถเที่ยวไทยได้อย่างจุใจ หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยมีให้เลือกสมัครกันได้ถึง 3 แผนประกัน ซึ่งให้ความคุ้มครองในหัวข้อหลัก ๆ ดังนี้

1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย และหรืออุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)

2.ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

3.ภาวะโคม่าที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

4.ชดเชยรายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 10วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

5.การสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว

6.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ ​: แต่ละแผนประกันให้วงเงินความคุ้มครองไม่เท่ากัน ดังนั้นควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกัน

สไตล์และกิจกรรมการท่องเที่ยว

ก่อนเลือกซื้อประกันการเดินทาง อย่าลืมศึกษาเงื่อนไขของกรมธรรม์ว่าให้ความคุ้มครองครอบคลุมกิจกรรมท่องเที่ยวหรือไม่ เพราะประกันเดินทางบางกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกิจกรรมดังนี้

ล่าสัตว์
แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด
แข่งม้า
เล่นหรือแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกี
แข่งสเก็ต
ชกมวย
โดดร่ม (เว้นแต่เป็นการโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต)
เครื่องร่อน
เล่นบันจี้จั๊มพ์
ปีนหรือไต่เขา
ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ

ธุรกิจระบบลำเลียงสินค้าต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันได้อย่างไร

การลำเลียงสินค้าถือเป็นสิ่งที่แทบจะอยู่คู่กับทุกธุรกิจการผลิตและถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนธุรกิจไม่เเพ้เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ดังนั้นการวางแผนการติดตั้งเครื่องลำเลียงสินค้าในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ระบบลำเลียงสินค้าที่มีมาตรฐานสูงมีส่วนช่วยในการลดระยะเวลาการผลิตสินค้าต่อชิ้นลง ซึ่งเวลาในการผลิตนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญ หากใช้เวลาน้อยลงนั่นหมายถึงต้นทุนในการผลิตนั้นต่ำลงไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการวางแผนการลำเลียงสินค้าที่ดี นอกจากจะช่วยให้สะดวกสบายขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ต้นทุนสินค้าต่ำลงด้วย ซึ่งวิธีการลดต้นทุนวิธีนี้จะส่งผลดีต่อธุรกิจมากกว่าการลดคุณภาพของสินค้าอย่างเห็นได้ชัด

แต่ระบบลำเลียงสินค้าหรือ Conveyor System นั้นมีด้วยกันหลายประเภท โดยเราอาจกล่าวรวมๆ ได้ว่า 3 ประเภทหลักๆ นั้นคือระบบโซ่ ระบบสายพาน และระบบลูกกลิ้ง โดยระบบลำเลียงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจแต่ละตัว แต่ระบบการลำเลียงสินค้าที่มีมาตรฐานสูงจะต้องทำให้สินค้าของคุณถูกลำเลียงไปตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้เอย่างถูกต้องและแม่นยำ และหากระบบลำเลียงของคุณมีเทคโนโลยีที่ดีอย่าง Zero-Pressure Accumulation แล้วนั้น คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะผ่านสายพานลำเลียงโดยไม่เกิดการสัมผัสซึ่งกันและกัน ซึ่งตรงนี้สามารถช่วยลดความเสียหายในขณะขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างมาก

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องใช้ระบบลำเลียงสินค้า นอกจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้ว คุณยังควรมองหาผู้ออกแบบและสร้างระบบที่มีทีมวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบให้เหมาะสม ใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ระบบลำเลียงที่ดีและมีอายุการใช้งานยาวจะต้องสร้างด้วยวัสดุชั้นดี และผู้ผลิตเองยังควรที่จะดูแลคุณในทุกขั้นตอนนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการลำเลียงไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้คุณเกิดความมั่นใจสูงสุดในการใช้งานผลิตภัณฑ์

อีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจจะละเลยไม่ได้เลยคือเรื่องของอะไหล่ของระบบลำเลียงของคุณ เพื่อไม่ให้ธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักคุณควรเลือกหาระบบลำเลียงจากบริษัทที่มีอะไหล่พร้อมแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบลำเลียงของคุณและบริการทั้งก่อน-หลังการขายอย่างมืออาชีพ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว