แนวทางการตัดสินใจการเลือกบริษัทประกันภัย

วางแผนประกันเสร็จแล้ว หรือรู้แล้วว่าเราจะทำประกันอะไรบ้าง ขั้นต่อไปคือการซื้อประกัน เราสามารถซื้อประกันกับบริษัทประกันภัยที่มีมากมายเต็มไปหมด แล้วจะเลือกทำประกันกับบริษัทไหนดี การเลือกบริษัทประกันภัยมีแนวทางการตัดสินใจดังนี้

– เลือกบริษัทประกันภัยที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง เพราะการทำประกันเป็นเรื่องของสัญญา เป็นเรื่องของอนาคต บริษัทที่ดีจำเป็นต้องมีความน่าเชื่อถือและมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

– เลือกบริษัทที่อำนวยความสะดวกและบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม บางครั้งเราไม่ค่อยมีเวลาและไม่สะดวก พนักงานของบริษัทประกันจะต้องสามารถดูแลเราได้ และจัดการอำนวยความสะดวกให้ ไม่ใช่พอมีเรื่องราว ก็ให้เราวิ่งไปยื่นเรื่องเอง ไปขอเบิกรับผลประโยชน์เอง ควรมีพนักงานอำนวยความสะดวกให้เราตรงนี้

– เลือกบริษัทที่รักษาผลประโยชน์ให้เราก่อน แน่นอนว่าเราไม่สามารถรู้รายละเอียดเกี่ยวกับประกันทั้งหมด บางอย่างเราสามารถเบิกค่าชดเชยได้ แต่เราไม่รู้ พนักงานก็ควรจะแจ้งให้เราได้รับผลประโยชน์นั้น ไม่ใช่ปิดบังเพื่อที่บริษัทจะได้ไม่ต้องจ่าย เราก็จะเสียผลประโยชน์

เมื่อวางแผนเสร็จแล้ว เลือกบริษัทที่จะซื้อประกันได้แล้ว ก็ต้องลงมือทำ และต้องไม่ลืมว่า เมื่อซื้อประกันแล้ว วงเงินนั้นต้องเหมาะสมกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกัน เพราะถ้าเราผิดนัดชำระอาจเป็นเหตุให้บริษัทยกเลิกกรมธรรม์หรือยกเลิกสัญญาและไม่คืนเงินที่ชำระไปบางส่วนแล้ว ก็จะทำให้เงินก้อนนั้นสูญเปล่า แทนที่เราจะใช้เงินนั้นให้เกิดประโยชน์ กลับต้องมาเสียไปฟรีๆ ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเลยจริงๆ อุตส่าห์นั่งวางแผนเสียดิบดี อย่าให้พลาดเพราะจ่ายเงินไม่ครบ กลบไม่เบี้ยไม่ได้ ปวดใจแท้