ประตูน้ำเหล็กหล่อ เปิด-ปิด ควบคุมการไหลของเหลว

ประตูน้ำเหล็กหล่อ เหมาะสำหรับการใช้งานเปิด-ปิด มากกว่า การเปิดหรี่หรือชะลอน้ำ โดยปกติจะติดตั้งที่ท่อแยกก่อนเข้ามิเตอร์ ใช้กับของไหลที่มีการปนเปื้อนน้อย กลไกภายในเป็นแท่งเลื่อนขึ้น-ลง ลักษณะคล้ายกับประตูกั้นน้ำ การใช้งานควรหมุนวาล์วเปิด-ปิดให้สุด เนื่องจาก ลิ้นวาล์วอาจจะได้แรงดันน้ำที่ทำให้เกิดเสียงดัง และอาจจะสึกหรอก่อนกำหนดได้ ข้อดี คือ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย เปิดหรือปิดได้สนิท แรงเสียดทานต่ำเมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิด

วาล์วอุตสาหกรรม (Vavle) เป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีหน้าที่ควบคุมการไหลของของเหลวในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น น้ำ สารเคมี แก๊ส อากาศ โดยวาล์วจะทำหน้าที่คือเปิดหรือปิดทางเดินของเหลว ควบคุมอัตราการไหลได้ สามารถปรับให้ของเหลวไหลในระดับที่ต้องการเปลี่ยนทิศทางการไหลได้โดยง่ายป้องกันการไหลย้อนกลับป้องกันไม่ให้ของเหลวไหลมาผสมกันส่วนการควบคุมการทำงานของวาล์วนั้นมีทั้งวาล์วที่ควบคุมได้เองโดยอัตโนมัติ และวาล์วที่ควบคุมได้โดยใช้มือปรับ

ประตูน้ำเหล็กหล่อ เป็นวาล์วที่ใช้สำหรับเปิดปิดการไหลในท่อ ลักษณะการทำงานจะเป็นการเลื่อนแผ่นทองเหลืองขึ้นหรือลง เพื่อเป็นการเปิดหรือปิดทางไหล ลักษณะคล้ายกับประตูกั้นน้ำ บางคนจึงเรียกเกทวาล์วว่า ประตูน้ำเหล็กหล่อ ข้อดีของเกทวาล์วคือ เป็นวาล์วที่มีแรงเสียดทานการไหลต่ำมากเมื่ออยู่ในตำแหน่งเปิด สามารถใช้กับของไหลได้หลายชนิด ราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่าย มีหลายขนาดและหลายวัสดุให้เลือกใช้ ข้อเสียคือ การใช้งานเกทวาล์ว เวลาเปิดวาล์วควรหมุนเปิดให้สุด มิฉะนั้น ลิ้นวาล์วอาจจะได้รับผลกระทบจากแรงดันน้ำ เมื่อใช้เป็นเวลานานลิ้นวาล์วอาจจะสึกหรอก่อนกำหนดได้